สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   49  
2 Sep 2022   59  
3 Sep 2022   62  
4 Sep 2022   61  
5 Sep 2022   65  
6 Sep 2022   51  
7 Sep 2022   58  
8 Sep 2022   55  
9 Sep 2022   48  
10 Sep 2022   40  
11 Sep 2022   51  
12 Sep 2022   48  
13 Sep 2022   47  
14 Sep 2022   33  
15 Sep 2022   42  
16 Sep 2022   32  
17 Sep 2022   34  
18 Sep 2022   32  
19 Sep 2022   41  
20 Sep 2022   40  
21 Sep 2022   34  
22 Sep 2022   53  
23 Sep 2022   55  
24 Sep 2022   26  
25 Sep 2022   35  
26 Sep 2022   36  
27 Sep 2022   41  
28 Sep 2022   42  
29 Sep 2022   51  
30 Sep 2022   57