สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   52  
2 Aug 2022   48  
3 Aug 2022   43  
4 Aug 2022   61  
5 Aug 2022   56  
6 Aug 2022   48  
7 Aug 2022   53  
8 Aug 2022   55  
9 Aug 2022   52  
10 Aug 2022   54  
11 Aug 2022   65  
12 Aug 2022   63  
13 Aug 2022   51  
14 Aug 2022   48  
15 Aug 2022   53  
16 Aug 2022   58  
17 Aug 2022   48  
18 Aug 2022   68  
19 Aug 2022   63  
20 Aug 2022   58  
21 Aug 2022   52  
22 Aug 2022   46  
23 Aug 2022   45  
24 Aug 2022   55  
25 Aug 2022   54  
26 Aug 2022   55  
27 Aug 2022   50  
28 Aug 2022   74  
29 Aug 2022   60  
30 Aug 2022   45  
31 Aug 2022   60