สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   67  
2 Jul 2022   70  
3 Jul 2022   57  
4 Jul 2022   77  
5 Jul 2022   74  
6 Jul 2022   58  
7 Jul 2022   62  
8 Jul 2022   80  
9 Jul 2022   61  
10 Jul 2022   52  
11 Jul 2022   61  
12 Jul 2022   67  
13 Jul 2022   53  
14 Jul 2022   67  
15 Jul 2022   56  
16 Jul 2022   63  
17 Jul 2022   59  
18 Jul 2022   53  
19 Jul 2022   60  
20 Jul 2022   65  
21 Jul 2022   63  
22 Jul 2022   55  
23 Jul 2022   58  
24 Jul 2022   46  
25 Jul 2022   49  
26 Jul 2022   62  
27 Jul 2022   45  
28 Jul 2022   57  
29 Jul 2022   44  
30 Jul 2022   44  
31 Jul 2022   53