สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   57  
2 Jun 2022   61  
3 Jun 2022   112  
4 Jun 2022   119  
5 Jun 2022   50  
6 Jun 2022   70  
7 Jun 2022   48  
8 Jun 2022   66  
9 Jun 2022   67  
10 Jun 2022   73  
11 Jun 2022   60  
12 Jun 2022   60  
13 Jun 2022   70  
14 Jun 2022   55  
15 Jun 2022   68  
16 Jun 2022   57  
17 Jun 2022   65  
18 Jun 2022   59  
19 Jun 2022   47  
20 Jun 2022   46  
21 Jun 2022   33  
22 Jun 2022   35  
23 Jun 2022   66  
24 Jun 2022   72  
25 Jun 2022   60  
26 Jun 2022   50  
27 Jun 2022   61  
28 Jun 2022   67  
29 Jun 2022   55  
30 Jun 2022   73