สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   66  
2 May 2022   68  
3 May 2022   72  
4 May 2022   70  
5 May 2022   67  
6 May 2022   64  
7 May 2022   55  
8 May 2022   64  
9 May 2022   68  
10 May 2022   59  
11 May 2022   68  
12 May 2022   54  
13 May 2022   69  
14 May 2022   59  
15 May 2022   57  
16 May 2022   66  
17 May 2022   62  
18 May 2022   53  
19 May 2022   69  
20 May 2022   71  
21 May 2022   58  
22 May 2022   67  
23 May 2022   66  
24 May 2022   58  
25 May 2022   59  
26 May 2022   59  
27 May 2022   62  
28 May 2022   56  
29 May 2022   59  
30 May 2022   63  
31 May 2022   58