สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   65  
2 Apr 2022   82  
3 Apr 2022   75  
4 Apr 2022   67  
5 Apr 2022   65  
6 Apr 2022   73  
7 Apr 2022   66  
8 Apr 2022   59  
9 Apr 2022   64  
10 Apr 2022   58  
11 Apr 2022   70  
12 Apr 2022   62  
13 Apr 2022   61  
14 Apr 2022   55  
15 Apr 2022   70  
16 Apr 2022   64  
17 Apr 2022   62  
18 Apr 2022   60  
19 Apr 2022   67  
20 Apr 2022   55  
21 Apr 2022   52  
22 Apr 2022   59  
23 Apr 2022   68  
24 Apr 2022   55  
25 Apr 2022   60  
26 Apr 2022   77  
27 Apr 2022   69  
28 Apr 2022   69  
29 Apr 2022   78  
30 Apr 2022   68