สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2022   47  
2 Mar 2022   52  
3 Mar 2022   54  
4 Mar 2022   51  
5 Mar 2022   47  
6 Mar 2022   46  
7 Mar 2022   57  
8 Mar 2022   55  
9 Mar 2022   50  
10 Mar 2022   35  
11 Mar 2022   47  
12 Mar 2022   52  
13 Mar 2022   46  
14 Mar 2022   49  
15 Mar 2022   59  
16 Mar 2022   58  
17 Mar 2022   65  
18 Mar 2022   57  
19 Mar 2022   53  
20 Mar 2022   69  
21 Mar 2022   83  
22 Mar 2022   57  
23 Mar 2022   60  
24 Mar 2022   79  
25 Mar 2022   65  
26 Mar 2022   69  
27 Mar 2022   61  
28 Mar 2022   58  
29 Mar 2022   61  
30 Mar 2022   68  
31 Mar 2022   65