สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   42  
2 Feb 2022   43  
3 Feb 2022   41  
4 Feb 2022   54  
5 Feb 2022   58  
6 Feb 2022   49  
7 Feb 2022   52  
8 Feb 2022   48  
9 Feb 2022   61  
10 Feb 2022   73  
11 Feb 2022   62  
12 Feb 2022   44  
13 Feb 2022   56  
14 Feb 2022   52  
15 Feb 2022   53  
16 Feb 2022   43  
17 Feb 2022   54  
18 Feb 2022   55  
19 Feb 2022   47  
20 Feb 2022   40  
21 Feb 2022   46  
22 Feb 2022   32  
23 Feb 2022   42  
24 Feb 2022   51  
25 Feb 2022   41  
26 Feb 2022   55  
27 Feb 2022   41  
28 Feb 2022   52