สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2022   31  
2 Dec 2022   38  
3 Dec 2022   33  
4 Dec 2022   38  
5 Dec 2022   34  
6 Dec 2022   33  
7 Dec 2022   26  
8 Dec 2022   33  
9 Dec 2022   29  
10 Dec 2022   32  
11 Dec 2022   5  
12 Dec 2022   29  
13 Dec 2022   23  
14 Dec 2022   50  
15 Dec 2022   32  
16 Dec 2022   36  
17 Dec 2022   41  
18 Dec 2022   36  
19 Dec 2022   31  
20 Dec 2022   38  
21 Dec 2022   25  
22 Dec 2022   29  
23 Dec 2022   32  
24 Dec 2022   42  
25 Dec 2022   36  
26 Dec 2022   39  
27 Dec 2022   50  
28 Dec 2022   42  
29 Dec 2022   40  
30 Dec 2022   33  
31 Dec 2022   36