สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   43  
2 Nov 2022   46  
3 Nov 2022   39  
4 Nov 2022   39  
5 Nov 2022   25  
6 Nov 2022   46  
7 Nov 2022   37  
8 Nov 2022   49  
9 Nov 2022   39  
10 Nov 2022   37  
11 Nov 2022   42  
12 Nov 2022   41  
13 Nov 2022   33  
14 Nov 2022   32  
15 Nov 2022   36  
16 Nov 2022   24  
17 Nov 2022   31  
18 Nov 2022   33  
19 Nov 2022   40  
20 Nov 2022   40  
21 Nov 2022   23  
22 Nov 2022   27  
23 Nov 2022   37  
24 Nov 2022   38  
25 Nov 2022   33  
26 Nov 2022   29  
27 Nov 2022   18  
28 Nov 2022   39  
29 Nov 2022   30  
30 Nov 2022   18