สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   44  
2 Oct 2022   43  
3 Oct 2022   45  
4 Oct 2022   42  
5 Oct 2022   40  
6 Oct 2022   46  
7 Oct 2022   38  
8 Oct 2022   32  
9 Oct 2022   40  
10 Oct 2022   40  
11 Oct 2022   44  
12 Oct 2022   36  
13 Oct 2022   20  
14 Oct 2022   25  
15 Oct 2022   29  
16 Oct 2022   34  
17 Oct 2022   32  
18 Oct 2022   31  
19 Oct 2022   38  
20 Oct 2022   38  
21 Oct 2022   33  
22 Oct 2022   44  
23 Oct 2022   56  
24 Oct 2022   32  
25 Oct 2022   41  
26 Oct 2022   43  
27 Oct 2022   50  
28 Oct 2022   50  
29 Oct 2022   33  
30 Oct 2022   38  
31 Oct 2022   43