สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   0  
2 Jan 2022   0  
3 Jan 2022   0  
4 Jan 2022   0  
5 Jan 2022   21  
6 Jan 2022   42  
7 Jan 2022   63  
8 Jan 2022   51  
9 Jan 2022   61  
10 Jan 2022   63  
11 Jan 2022   56  
12 Jan 2022   51  
13 Jan 2022   43  
14 Jan 2022   44  
15 Jan 2022   54  
16 Jan 2022   45  
17 Jan 2022   48  
18 Jan 2022   34  
19 Jan 2022   60  
20 Jan 2022   49  
21 Jan 2022   50  
22 Jan 2022   54  
23 Jan 2022   40  
24 Jan 2022   50  
25 Jan 2022   66  
26 Jan 2022   59  
27 Jan 2022   52  
28 Jan 2022   48  
29 Jan 2022   52  
30 Jan 2022   40  
31 Jan 2022   49